donderdag, 24. mei 2007 - 10:08

Utrecht beschermt overwinterende ganzen en smienten

Lopik

De provincie Utrecht heeft 1615 hectare aangewezen als foerageergebied voor de grauwe gans, kolgans en smient. Het gaat om een gebied in de Lopikerwaard en in de Vechtstreek. In deze gebieden is het agrariërs mogelijk om beheersovereenkomsten voor de opvang van deze overwinterende soorten af te sluiten vanaf komend winterseizoen.

In totaal is 1615 ha aangewezen en begrensd als gebied waar via de provinciale Subsidieverordening agrarisch natuurbeheer (SAN) zesjarige beheersovereenkomsten voor de opvang van overwinterende ganzen en smienten kunnen worden afgesloten. Hiermee wordt door het bieden van rust en voldoende voedselaanbod het aantrekkelijk gemaakt voor ganzen om te foerageren. Het afsluiten van een beheersovereenkomst gebeurt op geheel vrijwillige basis. Gedeputeerde Staten hebben de foerageergebieden op 22 mei 2007 vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):