woensdag, 11. april 2007 - 18:40

Vakbonden moeten acties per direct opschorten

Rotterdam

Donderdag willen de vakbonden eerder aangekondigde acties bij de douane in het zuiden van het land doorzetten. EVO, TLN en KNV vinden dat de bonden alle aangekondigde acties per direct moeten opschorten.

Er is vandaag een bod gedaan door de minister. Een staking is een middel om druk te zetten en de Nederlandse wet staat de inzet hiervan ook toe bij arbeidsconflicten. Maar nu de bonden hebben aangekondigd het voorstel van het Rijk voor te leggen aan hun achterban, liggen tot aan morgenavond de posities van beide partijen vast. Het voegt dan ook helemaal niets toe om acties door te zetten, omdat deze het gedane eindbod met geen cent veranderen. Dit terwijl het bedrijfsleven wederom financiële schade lijdt doordat zendingen ernstige vertraging oplopen.

EVO, TLN en KNV begrijpen dat vakbonden gebruik maken van hun rechten, maar constateren dat de acties de afgelopen weken al miljoenen euro’s schade hebben veroorzaakt bij het bedrijfsleven. Zij vragen de vakbonden dan ook met klem de aangekondigde acties in ieder geval op te schorten totdat zij donderdag het bod van de minister hebben besproken met hun achterban. Juist de actie die voor donderdag op de rol staat, raakt het bedrijfsleven het ergst. Bij het douanekantoor in Eindhoven wordt morgen gestaakt. Op dit kantoor worden de aangiften van spoedzendingen behandeld. Als dit proces stilvalt, betekent dit een enorme vertraging bij processen waar elke minuut telt.
Provincie:
Tag(s):