maandag, 20. augustus 2007 - 20:55

Valkruid provinciale bloem van Drenthe

Assen

Lezers van Grasduinen en vrijwilligers van Floron hebben voor elke provincie een provinciale bloem gekozen. Voor Drenthe is valkruid uit de bus gekomen. Van alle inzenders heeft 24% voor valkruid als provinciale plant van Drenthe gekozen, op de voet gevolgd door dophei en zevenster.

De provincie Drenthe is verheugd dat valkruid de provinciale bloem is geworden. Deze soort is voor haar het vlaggenschip van gevarieerde heide. Gaat het goed met valkruid, dan gaat het ook goed met andere planten en dieren van het soortenrijke heidelandschap.

De provincie rekent het tot haar taak om op te komen voor bedreigde planten- en diersoorten en hun milieu. Daarvoor werkt de provincie nauw samen met terreinbeheerderende organisaties, vrijwilligersgroepen en particulieren. Voor valkruid houdt dat o.m. meer in dat zij beheersadviezen geeft, gericht op het leefmilieu van de plant, en actief bijdraagt bij het in kaart brengen van de actuele verspreiding.

Valkruid is een plant van heide en schrale graslanden, met een voorkeur voor wat leem in de bodem. Bovendien is het een soort die van koude omstandigheden houdt, zoals bergen en noordelijke streken. Drenthe is de koudste provincie van Nederland. Mede daarom komt valkruid van oudsher het meest in Drenthe voor. Door zijn geneeskrachtige eigenschappen is Arnica montana, de Latijnse naam van valkruid, al eeuwenlang geplukt en uitgegraven. Overigens valt Arnica tegenwoordig onder de bescherming van de Flora- en Faunawet en de Europese Habitatrichtlijn.
Provincie:
Tag(s):