dinsdag, 27. maart 2007 - 8:57

Vallen is verleden tijd

Nijmegen

De Sint Maartenskliniek heeft subsidie ontvangen om ervoor te zorgen dat haar succesvolle valpreventieprogramma op elf plekken in Nederland kan worden aangeboden. Hierdoor kunnen veel valincidenten in de toekomst voorkomen worden. Het is voor gezonde ouderen het enige valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt.

Door deelname aan het Vallen Verleden Tijd programma vermindert het aantal valincidenten met ongeveer de helft. Deelnemers zijn minder bang om te bewegen en krijgen meer zelfvertrouwen.

Die vervelende scheve stoeptegels, natte bladeren in het bos, net iets te gehaast de trap af: een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Een val binnen- of buitenshuis kan leiden tot ernstige verwondingen zoals botbreuken. Daarnaast worden veel mensen na een val ook nog banger om te bewegen. Ze gaan activiteiten vermijden waardoor hun conditie verslechtert. Valincidenten komen veel voor onder senioren. Per jaar belanden 50.000 mensen met een botbreuk op een spoedeisende hulp omdat ze gevallen zijn.

In het Vallen Verleden Tijd programma oefenen de deelnemers op een hindernisbaan waar allerlei valrisico’s uit het dagelijks leven zijn nagebootst, zoals een ongelijk trottoir of het lopen zonder zicht op de voeten. Daarnaast leren de deelnemers in de training judo-valtechnieken om de kans op verwondingen te verkleinen als men onverhoopt toch valt. Voor en na het programma worden bovendien loop- en balanstesten gedaan waarmee het individuele effect van het oefenprogramma kan worden vastgesteld. Het programma vindt plaats in groepsverband en bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur, twee keer per week.

ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, heeft de Sint Maartenskliniek een subsidie verstrekt om fysiotherapiepraktijken verspreid over het land intensief te begeleiden bij het opzetten van hetzelfde valpreventieprogramma in hun regio. Op elf plaatsen wordt het succesvolle programma volgens Maartenskliniekformule nu aangeboden. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt deelname aan het programma.

Het programma is bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder, die minstens 15 minuten kunnen lopen zonder hulpmiddel en die in het verleden gevallen zijn of bang zijn om te vallen. De plaatsen waar het ‘Vallen Verleden Tijd’ programma wordt aangeboden zijn te vinden op www.vallenverledentijd.nl
Provincie:
Tag(s):