woensdag, 14. februari 2007 - 0:19

Vals identiteitsbewijs om te kunnen stappen

Groenlo

De politie in Oost-Gelre heeft afgelopen periode tegen vier jongeren proces-verbaal opgemaakt voor het vervalsen van identiteitsbewijzen. Door technische handelingen maakt men zichzelf zestien jaar of ouder, waardoor de jongere toegang tot de discotheken krijgt en alcohol kan drinken.

Zelf willen ze graag de disco in en sommige ouders zien er kennelijk ook geen kwaad in wanneer hun zoon met z’n identiteitsbewijs rommelt. De horecaondernemers en de politie denken hier anders over. Gebleken is, dat meerdere jongeren die nog geen zestien zijn met behulp van computerapparatuur een identiteitsbewijs fabriceren en zichzelf ouder maken.

De vervalsing is, wanneer je het papiertje in de hand hebt, wel degelijk van het echte document te onderscheiden.Op deze wijze proberen de jongeren toegang tot de disco’s in de regio te krijgen en kunnen zij ook alcoholhoudende drankjes kopen.

Inmiddels is deze handeling bij de portiers bekend en wordt er strenger op gecontroleerd. Horecaondernemers kunnen bekeurd worden wanneer er jongeren beneden de leeftijd van zestien jaar met alcohol in hun gelegenheid worden aangetroffen.

In één geval werd het vervalste identiteitsbewijs door agenten bij een jongeman aangetroffen die laveloos op straat lag. De andere drie vervalsingen waren bij controles aan de horecadeur opgemerkt waarna de politie hierover werd geïnformeerd. Over de strafafhandeling wordt overleg met het Openbaar Ministerie gepleegd.

Landelijk zijn er diverse initiatieven om tot een alcoholontmoedigingsbeleid onder jongeren te komen. Ook in de Achterhoek hebben de partners op dit terrein de handen ineen geslagen. Naast voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik onder jongeren wordt er ook strenger gecontroleerd.
Provincie:
Tag(s):