maandag, 11. juni 2007 - 13:55

Vangst paling aan banden

Den Haag

De visserijministers hebben tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Luxemburg maandag een akkoord bereikt over een herstelplan voor de Europese aal. Het doel van het plan is om het bestand weer op peil te brengen, met voldoende volwassen dieren en toereikende aankomst van glasaal bij de Europese kust.

De Raad wil ervoor zorgen dat 40% van de volwassen paling kan ontsnappen en kan gaan paaien op de Atlantische oceaan. Elke lidstaat moet daarom voor 31 december 2008 een beheerplan opstellen. Als een lidstaat dit niet doet of als de Europese Commissie het plan afkeurt, moet deze lidstaat de visserij-inspanning of de aalvangst met de helft verminderen.

In het aalherstelplan staat verder dat in 2013 60% van de vangst van glasaal moet worden uitgezet ten behoeve van herstel van het bestand van de volwassen aal. Dit begint bij 35% in 2008 en loopt met 5% per jaar op tot 60%.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verheugd dat er nu eindelijk, mede op Nederlands verzoek, een plan ligt om de Europese palingstand te herstellen. Ze is van mening dat het plan voldoende robuuste afspraken bevat voor herstel van het bestand, en tegelijkertijd voldoende flexibiliteit biedt voor de landen die maatregelen moeten treffen om het doel te halen.
Categorie:
Tag(s):