vrijdag, 21. december 2007 - 13:51

Veel kerstverlichting niet veilig

Den Haag

Veel kerstverlichting is niet veilig. Dit blijkt uit een onderzoek van VWA, die 270 inspecties heeft uitgevoerd bij importeurs. In 45 gevallen bleek de kerstverlichting kortsluiting te kunnen veroorzaken met brand als eventueel gevolg.

De VWA adviseert mensen bij aankoop erop te letten of bij de aankoop op te letten of bepaalde informatie op het product ontbreekt. Als er geen merkaanduiding, CE-markering, technische informatie en waarschuwingsinformatie in de Nederlandse taal te vinden is op een product of in of op de verpakking, dan maakt dit het product verdacht.
Ten opzichte van 2006 is de veiligheid van kerstverlichting niet verder verbeterd. Mede daarom is besloten de controle op kerstverlichting in Europees verband gezamenlijk aan te pakken. Daarnaast speelt ook, dat kerstverlichting in vrijwel alle lidstaten wordt verkocht. Daarom zal in 2008 in een groot aantal lidstaten de controle worden verscherpt en zullen ondeugdelijke partijen van de Europese markt worden geweerd.

In 2006 is 413 keer kerstverlichting geïnspecteerd zowel aan de grens, bij importeurs als in de handel. In 108 gevallen is een ‘verdacht’ monster genomen voor nader onderzoek. In 49 van deze 108 gevallen zijn maatregelen door de VWA genomen omdat deze producten inderdaad niet voldeden aan relevante veiligheidseisen. Daarnaast zijn op locatie nog diverse malen direct maatregelen genomen. De betreffende partijen konden niet meer in de handel worden gebracht. In meer dan 30 andere gevallen zijn ondernemers gewezen op kleine tekortkomingen.
Provincie:
Tag(s):