donderdag, 12. april 2007 - 9:47

Veel meer wegpiraten aan de kant gezet

Den Haag

Videosurveillanten van de verkeershandhavingsteams van de politie hebben vorig jaar bijna 1.200 rijbewijzen ingevorderd. Dat is een stijging van ruim zestig procent van het aantal invorderingen in vergelijking met een jaar eerder, toen er ruim 700 rijbewijzen werden ingenomen.

Dat staat in het jaaroverzicht 2006 van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). De rijbewijzen werden vooral ingevorderd wegens gevaarlijk rijgedrag en/of grove overschrijding van de maximumsnelheid. Het BVOM heeft de handhavingsteams in 2006 voorzien van zeven nieuwe videovoertuigen. Inmiddels surveilleren er enkele tientallen videovoertuigen op de Nederlandse wegen. In totaal werden hiermee ruim 14.000 overtredingen geconstateerd.

“We zijn op de goede weg met de verkeersveiligheid in Nederland. Maar nog elke week vallen er doden en zwaar gewonden in het verkeer. Het menselijk leed en de maatschappelijke schade hiervan is met geen pen te beschrijven. De missie van het BVOM is om hier met handhaving iets aan te doen�, aldus landelijk verkeersofficier mr. Koos Spee in het jaaroverzicht.

In het jaaroverzicht is verder onder meer te lezen dat in 2006 bij het loket transportcriminaliteit 117 meldingen zijn gedaan, vooral van diefstal van vrachtwagens en/of lading. Benzinediefstal Het BVOM heeft op 1 september 2006 de website www.tankenzonderbetalen.nl in het leven geroepen. In totaal hebben pomphouders in 2006 ongeveer 1.100 aangiften gedaan van diefstal van brandstof.

Het BVOM houdt zich ook bezig met verkeer op het water, de luchtvaart en het spoor. Het zwartrijden in de trein is in 2006 aanzienlijk verminderd. Het BVOM kreeg ruim 42.000 processen-verbaal binnen, tegen 65.000 een jaar eerder.
Provincie:
Tag(s):