woensdag, 7. februari 2007 - 12:19

Veel reddingvesten onvoldoende veilig

Den Haag

Veel watersporters dragen een verkeerd type reddingvest en kunnen hun leven daarmee in gevaar brengen. Bovendien presteert de helft van de geteste ‘zware’ vesten onder de maat. Dit blijkt uit een test van reddingvesten door het ANWB-watersportmagazine Waterkampioen.

Reddingvesten voor watersporters zijn er in twee soorten: het zogenaamde ‘lichte’ vest (met 150 Newton opdrijvend vermogen) en het ‘zware’ vest (275 Newton). In alle gevallen gaat het om zogeheten automatisch opblaasbare reddingvesten. Bij contact met water stroomt CO2-gas uit een cilinder in het vest waardoor dit zich vult. Het is de bedoeling dat het reddingvest de drenkeling boven water houdt, én op zijn rug draait zodat hij niet alsnog verdrinkt.

In een uitgebreide praktijktest door de Waterkampioen bleek dat geen van de 150 N-vesten aan die laatste eis voldoet. Juist dit type vest wordt door negen van de tien watersporters gedragen. Wie echter, gekleed in een zeilpak, met een dergelijk vest bewusteloos overboord gaat, loopt een groot risico dit niet te overleven omdat deze vesten een drenkeling niet op z’n rug draaien. Maar ook de 275 N-vesten bieden onvoldoende veiligheid. Van de acht onderzochte vesten in deze categorie voldoet slechts de helft.

Het is opmerkelijk dat zowel de lichte als de zware vesten wél voldoen aan de Europese richtlijnen, opgesteld op basis van verschillende testen. Deze hebben echter volgens de redacteuren van de Waterkampioen weinig met de realiteit te maken. Met name omdat deze testen worden uitgevoerd in zwembroek en zonder kleding die watersporters normaal aan boord dragen. Juist zeilkleding - die veel lucht vasthoudt -benadeelt het draaiend vermogen van een reddingvest in hoge mate.

Ondanks de magere resultaten adviseert de Waterkampioen watersporters een 275 N-vest te dragen. De resultaten van het onderzoek staan in de nieuwste Waterkampioen die vanaf vrijdag 9 februari te koop is.

De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) bevestigt dat in vrijwel alle ‘man overboord-situaties’ waarbij ze in actie moet komen (ruim twintig keer per jaar), hulp te laat komt.

Deze maatschappij zal komende maand een campagne beginnen die de watersporter attendeert op het juiste gebruik van het reddingvest.
Provincie:
Tag(s):