maandag, 15. januari 2007 - 13:00

Veertien spuitgasten krijgen koninklijke onderscheiding

Tijnje

Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor alle brandweer medewerkers van de gemeente Opsterland zijn maar liefst veertien medewerkers van de vrijwillige brandweer koninklijke onderscheiden. De vrijwillige brandweerlieden kregen uit handen van burgemeester Sicko Heldoorn het lintje opgespeld en zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Volgens de onlangs aangepaste spelregels voor toekenning van koninklijke onderscheidingen kunnen vrijwillige brandweerlieden worden gedecoreerd indien zij gedurende 20 jaar of meer hun reddingswerk ten bate van mens en goederen hebben verricht bij een goede staat van dienst. Dat bredere toekennings-criterium geldt in Opsterland voor nogal wat ervaren brandweerlieden.

De volgende brandweerlieden zijn koninklijk onderscheiden:
Harry van Aalderen, Harm Bouma en Johannes Rozenberg ( Beetsterzwaag), Meine Dijkstra, Klaas Kussendrager, Ben Olofsen, Roel Posthumus, Joop van der Woude (Gorredijk), Errit de Boer, Gerk Hijlkema, Gerard Zandstra en Elserd Zijlstra (Ureterp).
Tseard Boonstra en Tjeerd van Dijk uit Beetsterzwaag waren afwezig en krijgen de onderscheiding op een later tijdstip opgespeld.
Provincie:
Tag(s):