dinsdag, 13. maart 2007 - 21:46

Veestapel bij Utrechtse veehouder in beslag genomen

Utrecht

Op dinsdag 13 maart heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 73 dieren in beslag genomen bij een veehouder uit Utrecht. De 26 schapen, vijftien lammeren, vijftien paarden, elf runderen, drie geiten, twee honden en een kat kregen onvoldoende verzorging en slecht voer.

Als gevolg van deze verwaarlozing vertoonden vooral de runderen en schapen gezondheidsklachten. Ook voldeed de huisvesting van het vee niet aan de wettelijke eisen en verkeerde het in slechte staat van onderhoud.

Al eerder werd tijdens controles door medewerkers van de AID en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) vastgesteld dat de dieren onvoldoende verzorging kregen. De Utrechtse veehouder is eerder gesommeerd de omstandigheden te verbeteren en de dieren beter te verzorgen. Vandaag bleek bij een hercontrole dat de situatie niet was verbeterd, waarna in overleg met de officier van justitie is besloten alle dieren in beslag te nemen.

De in beslag genomen dieren zijn ondergebracht bij een opvangadres, waar ze de benodigde verzorging krijgen. Tegen de veehouder wordt proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren.
Provincie:
Tag(s):