donderdag, 15. februari 2007 - 9:50

Veilig op straat: Randenbroek nieuwe hotspotwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort stelt de gemeenteraad voor om in 2007 de Binnenstad, het Soesterkwartier, Kruiskamp en Randenbroek aan te wijzen als hotspots in het kader van Veilig op Straat. Daarnaast zijn vier thema’s benoemd waar extra aandacht aan wordt besteed: overlastgevende- en risicojeugd, veelplegers, geweld(plegers) en woninginbraken. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college op dinsdag
27 februari 2007.

De integrale veiligheidsaanpak in Amersfoort is succesvol gebleken. In 2006 daalde opnieuw de geregistreerde criminaliteit in de stad. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld de integrale aanpak voort te zetten.

In 2006 daalde het aantal aangiften in totaal met 4 procent ten opzichte van 2005. Daarmee werd de algemene trend voortgezet. Opvallend is dat op de hotspots de criminaliteit het sterkst daalde, met gemiddeld 13 procent. Een groot deel van de doelstellingen in het kader van de hotspotaanpak en de verschillende doelgroepen is in 2006 behaald, blijkt uit de samenvatting van de resultaten.
Provincie:
Tag(s):