dinsdag, 12. juni 2007 - 9:33

Veiligheid kruispunt Steengroeveweg

Winterswijk

Het kruispunt Steengroeveweg – Bataafseweg wordt voorzien van een kruispuntplateau. Ook wordt een aantal aanvullende maatregelen getroffen om de veiligheid op dit kruispunt te verbeteren. Het college heeft inmiddels ingestemd met dit voorstel. De raad neemt hierover in de raadsvergaderingen van 5 en 6 juli een besluit.

Aanleiding tot dit besluit is het burgerinitiatief van de heer Hillen die de veiligheid van de kruising als onderwerp op de raadsagenda heeft gezet.

Het voorstel is om op het kruispunt Steengroeveweg - Bataafseweg alsnog een kruispuntplateau aan te brengen. Dit om de snelheid op het kruispunt te verlagen en de zichtbaarheid van het kruispunt te verbeteren. Ter plaatse geldt al een maximale snelheid van 60 km/uur. Daarnaast wordt voorgesteld het kruisingsvlak een andere kleur te geven, de markering iets te wijzigen, andere verlichting aan te brengen en 3 bomen te kappen.

Op 15 april is in de raadscommissie burger en ruimte besloten dat nog voor de zomervakantie een voorstel aan de raad moest worden uitgebracht. Als de raad op 5 juli instemt met het voorstel en het benodigde krediet (ca. € 63.500) beschikbaar stelt, kan uitvoering naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar plaatsvinden. Op termijn (wanneer ook de Kloetenseweg geen voorrangsweg meer is en als 30 km zone is aangewezen) kan het kruispunt gelijkwaardig worden ingericht, conform de richtlijnen voor 60 km zones.

Sinds 2004 hebben inwoners van Winterswijk de mogelijkheid zelf onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. Dit is het recht van burgerinitiatief. Op deze manier kunnen onderwerpen die niet op de raadsagenda staan maar waarvan inwoners vinden dat ze toch besproken moeten worden, toch worden behandeld. Het onderwerp/voorstel moet door tenminste vijftig personen worden ondersteund via handtekeningen.

Sinds 2004 is dit de eerste keer dat gebruik gemaakt wordt van dit recht.
Provincie:
Tag(s):