dinsdag, 2. januari 2007 - 11:10

Veiligheid rond scholen

Kapelle

Bij scholen kan het druk zijn. Vooral als de school begint en uitgaat, komen veel ouders of verzorgers naar school om kinderen op te halen.Dat brengt soms onveilige situaties met zich mee.Ouders staan in groepen te wachten, waardoor onoverzichtelijke situaties ontstaan. Er zijn inmiddels enkele maatregelen getroffen.

In de Van de Biltlaan bijvoorbeeld is een drempel aangelegd bij het Grote Honk en er zijn verkeersbelemmeringen aangebracht bij het Kleine Honk. Bij sommige scholen ziet u Victor Veilig, een opvallend groen mannetje, staan, die voorbijgangers attendeert op de aanwezigheid van veel kinderen. En toch…

Als het regent, blijft het moeilijk. Veel ouders brengen dan hun kinderen met de auto naar school. Vervolgens zien we verkeersophopingen voor de ingang van de schoolgebouwen. De weg wordt volkomen geblokkeerd. Omwonenden kunnen niet weg. Hun uitgang is versperd. De gevolgen? Niet alleen onveiligheid, maar ook ergernis in de buurt.

Tijdens het laatste overleg dat ik met de schooldirecties voerde, was ook de politie aanwezig. De afspraak is gemaakt, dat de politie gaat toezien juist op momenten dat er veel verkeer wordt verwacht. Vooral dus als het regent. Toezien houdt ook in, dat de politie verbaliserend optreedt. Riskeert u alstublieft geen boete en houdt u zich aan de verkeersregels!
Provincie:
Tag(s):