maandag, 19. november 2007 - 13:59

Veiligheidsgevoel Stationsgebied niet verbeterd

Utrecht

Het veiligheidsgevoel in het Stationsgebied is het afgelopen jaar niet verbeterd, maar ook niet verslechterd. Mensen voelden zich de afgelopen jaren steeds veiliger in het gebied, het lijkt er nu op dat het veiligheidsgevoel zich stabiliseert. Dit is de uitkomst van het jaarlijkse onderzoek dat Intomart heeft gedaan in opdracht van de gemeente, NS en Corio naar het ervaren veiligheidsgevoel van bewoners, werknemers en passanten

Uit het onderzoek blijkt dat 63% van de onderzochte personen zich veilig voelt in het gebied. Van de ondervraagden zegt 78% dat zij niets onveiligs hebben meegemaakt in 2007. Het streekbusstation en het Radboudkwartier scoren beter op veiligheid dan in 2006. Van de mensen die wel wat vervelends hebben meegemaakt, zegt 17% te zijn lastig gevallen en 7% dat men mensen ziet dealen.

Ruim tweevijfde van de passanten geeft aan overlast te ervaren van groepen hangjongeren. In 2001 voelde nog 50% van de ondervraagden zich onveilig. Politie, Corio, NS, Jaarbeurs en gemeente zetten zich al enige jaren gezamenlijk in om de aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van het gebied te optimaliseren. Sinds 2001 heeft dit geleid tot een sterke verbetering van de veiligheid.
Provincie:
Tag(s):