dinsdag, 18. december 2007 - 13:36

Veiligheidsregio Flevoland per 1 januari van start

Lelystad

De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft donderdagavond 13 december als laatste raad in Flevoland ingestemd met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland. Alle gemeenten spreken daarin af samen te werken als het gaat om veiligheid in Flevoland. Dit heeft de gemeente Lelystad bekendgemaakt.

Het doel van de invoering van de veiligheidsregio is de voorbereiding op en samenwerking tijdens grootschalige incidenten en rampen te verbeteren en daarmee de veiligheid voor de inwoners, bedrijven en instellingen te laten toenemen. Binnen de veiligheidsregio werken de operationele diensten brandweer, politie en GGD Flevoland onderling nauw samen, maar vooral de samenwerking met de gemeenten krijgt hiermee een sterke impuls.

GGD Flevoland
Op 1 januari is de ontvlechting van de Hulpverleningsdienst (HVDF) een feit. De gemeenschappelijke regeling HVDF wordt omgebogen naar de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland. Vanaf dat moment vertegenwoordigt de GGD Flevoland de zogenoemde ‘witte kolom’ binnen de Veiligheidsregio Flevoland.

De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) maakt deel uit van de operationele organisatie van de GGD. De GGD Flevoland blijft zich inzetten voor het beschermen, bevorderen, en bewaken van de gezondheid van alle inwoners van Flevoland.

Brandweer Flevoland
Door de ontvlechting van de HVDF wordt de regionale Brandweer Flevoland ondergebracht bij de Veiligheidsregio Flevoland. Vooralsnog als een organisatie zonder uitrukdienst, maar uiterlijk 1 januari 2010 zullen de lokale korpsen opgaan in één grote slagvaardige brandweerorganisatie.

Met de gemeenten worden in de komende periode nadere afspraken gemaakt over de wijze waarop de brandweertaken worden overgedragen. De lokale kazernes blijven bestaan en de brandweerzorg blijft minimaal op het huidige niveau.

De intensieve samenwerking die gaat ontstaan moet uiteindelijk leiden tot een kwaliteitsverbetering, een betere continuïteit bij langdurig optreden en grotere expertise door bundeling van kennis en middelen.
Provincie:
Tag(s):