vrijdag, 8. juni 2007 - 10:16

Veiligheidsregio Zeeland onder toezicht IGZ

Regio

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt met onmiddelijke ingang de Veiligheidsregio Zeeland onder verscherpt toezicht. Door personeelstekort is adequate geneeskundige hulpverlening bij ongelukken en rampen niet gegarandeerd. De IGZ vindt het onacceptabel dat de geneeskundige hulpverlening in regio Zeeland niet goed kan functioneren op het moment van een ongeluk of een ramp. Zeker omdat de regio een aantal risicovolle objecten kent. (De tunnel, scheepvaartverkeer met gevaarlijke stoffen)

Het besluit voor verscherpt toezicht is genomen omdat onder meer de paraatheid van de Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) deze week en volgende week onvoldoende is. Hetzelfde geldt voor de zomermaanden. De RGF coördineert de geneeskundige hulpverlening bij ongelukken en rampen. Ook voor de assisterend geneeskundige en de Hoofdsectie Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en Rampen (Hs-GHOR) geldt dat er problemen zijn met de paraatheid.

De IGZ heeft de voorzitter van de veiligheidsregio, de burgemeester van Terneuzen, op de hoogte gebracht en draagt de betrokken partijen op per direct in de noodzakelijke paraatheid te voorzien en per 1 november 2007 een structurele oplossing gevonden te hebben.
Provincie:
Tag(s):