woensdag, 7. februari 2007 - 17:01

Venlo tevreden over coalitieakkoord

Venlo

Het gemeentebestuur van Venlo is blij met de erkenning die de regio Noord-Limburg/Zuidoost-Brabant heeft gekregen in het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van de drie Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie.

Dat betekent dat het kabinet in de komende regeerperiode meer aandacht zal schenken aan de ruimtelijke-economische ontwikkeling van Venlo en de omliggende regio. Met name de koppeling tussen de ruimtelijk-economische ontwikkeling, infrastructuur en (openbaar) vervoer krijgt daarbij bijzondere aandacht.

Venlo deelt deze positie met een beperkt aantal belangrijke regio’s zoals Mainport Schiphol, Almere en de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad.

De verwachting is dat deze erkenning voor een betere uitgangspositie zorgt bij de verdeling van Europese- en rijksmiddelen. De drie speerpunten van nationaal belang zijn de Greenportontwikkeling, de logistieke infrastructuur en de ecologische hoofdstructuur.
Provincie:
Tag(s):