donderdag, 7. juni 2007 - 18:07

Venlose jeugd gewezen op effecten 'Kloeken en Blowen'

Venlo

De gemeente Venlo gaat met GGZ Noord- en Midden Limburg, GGD, politie, het JIP (Wel.kom) en de horeca binnen het project ‘Kloeken en Blowen’ samenwerken aan alcohol- en drugspreventie bij de Venlose jeugd. In de periode 2007-2009 zetten de partijen fors in op het tegengaan van risico’s van alcohol- en drugsgebruik.

De samenwerkende partners hebben hiervoor vandaag een overeenkomst getekend in Venlo. Het project richt zich op het voorkómen en beperken van gezondheidsrisico’s voor de jongere en zijn of haar directe omgeving én het beperken van het risico op alcohol- en drugsgerelateerde maatschappelijke overlast.

De doelgroep is de Venlose jeugd van 0 tot 23 jaar: jongeren die problematisch alcohol en drugs gebruiken, maar ook potentiële alcohol- en drugsgebruikers. In het project krijgen leerlingen van de groepen zeven en acht van de basisschool en ouders veel aandacht.

Een van de plannen voor deze doelgroepen is het versturen van een brief aan alle ouders van kinderen die twaalf jaar worden. In die brief wordt gewezen op de gevaren van het gebruik van alcohol en drugs en krijgen de ouders adviezen over hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Een ander punt dat binnen ‘Kloeken en Blowen’ extra aandacht krijgt, is de naleving van de leeftijdsgrens en het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol. Zo zullen met verschillende alcoholverstrekkers afspraken gemaakt worden hoe zij de leeftijdsgrens goed kunnen naleven. De projectpartners nemen ook het schenkbeleid van (sport)verenigingen onder de loep. Burgemeester Bruls is verantwoordelijk voor het horecabeleid van de gemeente Venlo en staat vierkant achter een striktere naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol.

Het preventieproject wordt ondersteund door een grote communicatiecampagne gericht op het uitgaanspubliek, maar ook op jongeren die thuis drinken of drugs gebruiken.
Provincie:
Tag(s):