dinsdag, 22. mei 2007 - 15:49

Verbeterd zicht na oogtraining

Amsterdam

Mensen met een visuele handicap hebben baat bij het volgen van een intensief revalidatieprogramma, waarbij rekening wordt gehouden met individuele verschillen zoals gezichtsscherpte en tijdstip van ontstaan van de visuele beperking. Zowel op de korte als de lange termijn ervaren mensen door het volgen van zo’n programma een betere kwaliteit van leven. Dit concludeert Maaike Langelaan in haar onderzoek aan VU medisch centrum, waarop zij op 22 mei 2007 promoveert.

Langelaan heeft in haar onderzoek ontdekt dat leeftijd, gezichtsscherpte, resterend gezichtsveld en het tijdstip van ontstaan van de visuele beperking een rol spelen bij de verbetering van het leven van visueel gehandicapten. Met deze gegevens kunnen revalidatieprogramma’s optimaal aangepast worden aan de omstandigheden van mensen met een visuele beperking.

Het nationale revalidatiecentrum Visio het Loo Erf in Apeldoorn, waar een belangrijk deel van het onderzoek plaatsvond, biedt de meest intensieve vorm van revalidatie. Onderdelen van het programma zijn onder andere computertraining, acceptatie van de visuele beperking en leren jezelf te redden in het dagelijks leven.

Uit diverse onderzoeken blijkt verder dat veel volwassenen met een visuele beperking niet op de hoogte zijn van de revalidatiemogelijkheden. Naar aanleiding hiervan is een richtlijn voor oogartsen ontwikkeld. Met deze richtlijn zijn oogartsen beter in staat om hun patiënten te informeren over de mogelijkheden die er zijn voor verdere behandeling en verschillende vormen van revalidatie.
Categorie:
Tag(s):