woensdag, 4. april 2007 - 19:23

Verbeterde dienstverlening

Groningen

De gemeente Groningen timmert hard aan de weg om de dienstverlening te verbeteren. Steeds meer mensen vinden het makkelijk om hun zaken via internet kunnen regelen. Daarom is het digitale loket van de gemeente, het eLoket (www.eloket.groningen.nl), onder handen genomen. Naast dat het eLoket nu beter herkenbaar is als onderdeel van de gemeentelijke website, is er nu ook ‘Mijn Loket’. Hiermee kunnen stadjers nog meer gemeentelijke zaken online regelen.

Met de nieuwe functie ‘Mijn Loket’ zijn een aantal extra diensten van de gemeente Groningen beschikbaar geworden. Zo kunnen stadjers via 'Mijn Gegevens' bekijken hoe hun persoonsgegevens bij de gemeente zijn geregistreerd. ‘Mijn Informatie' bevat informatie over bijvoorbeeld de geldigheidsduur van het paspoort of de identiteitskaart. Via 'Mijn Transacties' kunnen stadjers nakijken wat ze de afgelopen periode via DigiD hebben geregeld. Hierbij valt te denken aan zaken als verhuizingen of de aangifte van de hondenbelasting. Bovenstaande functies zijn nog in ontwikkeling en zullen zo snel mogelijk voor iedereen beschikbaar gemaakt en verder uitgebreid worden.

Tenslotte kunnen stadjers vanaf nu eenvoudig hun vraag, klacht of mening over het eLoket op de website achterlaten. Met behulp van deze informatie wil de gemeente goed blijven inspelen op de behoeften van de burger. Tegelijkertijd peilt de gemeente regelmatig de telefonische, schriftelijke en digitale bereikbaarheid. Op deze manier houdt de gemeente in de gaten of de dienstverlening nog voldoet aan de verwachtingen.
Provincie:
Tag(s):