dinsdag, 6. maart 2007 - 21:11

Verbinding Haarlem-Amsterdam-Utrecht onder de maat

Amsterdam

De gemeente Haarlem en de belangenvereniging voor reizigers met het openbaar vervoer, ROVER (afdeling Haarlem), hebben in een gezamenlijke brief de NS dringend verzocht de treinverbinding tussen Haarlem, Amsterdam CS en verder in de richting Utrecht ingrijpend te verbeteren.

Met de invoering van de nieuwe dienstregeling, eind 2006, is de intercity Haarlem- Maastricht opgeheven. Reizigers die met de trein richting Utrecht, en verder, reizen moeten sindsdien overstappen op Amsterdam CS. In de afgelopen maanden is gebleken dat de overstaptijd in Amsterdam in de spits door de grote loopafstand niet kan worden gehaald en reizigers hun aansluiting missen.

Daarnaast constateert Rover dat de treinen in de ochtendspits overvol zijn, wat de overstap extra bemoeilijkt. In de spits rijden op het traject richting Amsterdam, in vergelijking met 2006, 12 rijtuigen per uur minder. Dit betekent zo'n 500 à 600 zitplaatsen minder per uur. De belangenvereniging heeft in één maand tijd 2000 klachten over de NS dienstregeling gekregen, waarvan een kleine 500 het traject Haarlem-Amsterdam-Utrecht betreft.

De gemeente Haarlem en Rover hebben al vòòr ingang van de nieuwe dienstregeling aangegeven deze onacceptabel te vinden. De bezwaren hebben niet geleid tot aanpassingen van de dienstregeling. In de brief die nu bij de NS voorligt, presenteren zij de problemen die de praktijk van de afgelopen maanden heeft laten zien en verzoeken zij de vervoerder dringend de verbinding Haarlem-Amsterdam-Utrecht ingrijpend te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):