maandag, 29. januari 2007 - 16:09

Verkeer op hoofdwegen veiliger

Amsterdam

De verkeersveiligheid in Nederland is de laatste achttien jaar toegenomen. Het aantal geregistreerde verkeersdoden is in deze periode bijna gehalveerd en het risico te overlijden door een verkeersongeval is zelfs met zeventig procent gedaald.

Dit blijkt uit cijfers uit het rapport Verkeersveiligheid op het hoofdwegennet 2005 dat is uitgegeven door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat. Het aantal gewonden bij ongevallen op het hoofdwegennet is slechts licht gedaald in de periode 1987-2005. Het risico van ziekenhuisopname is daarentegen bijna gehalveerd.

Elk jaar worden de verkeersveiligheidcijfers bekendgemaakt. Het rapport Verkeersveiligheid op het hoofdwegennet 2005 plaatst de cijfers in het historisch perspectief van 1987-2005. Zo is op het hoofdwegennet een opmerkelijke daling geconstateerd in het aantal ernstige slachtoffers. Sinds 2003 vallen een kwart minder doden en zeventien procent minder ziekenhuisgewonden.

Verder zijn de aantallen verkeersslachtoffers in het rapport gespecificeerd per regio en uitgedrukt in risico’s. In Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Oost-Nederland loop je het meeste risico op ziekenhuisopname en overlijden door verkeersongevallen.

In het rapport staat ook het aantal ziekenhuisgewonden weergegeven naar relevante kenmerken, zoals de dag van de week en het uur van de dag waarop de ongevallen plaatsvonden, de rol van alcohol bij het ongeval en de betrokkenheid van vrachtwagens.
Provincie:
Tag(s):