zaterdag, 3. maart 2007 - 17:18

Verkeersmaatregelen Schandeloseweg hebben effect

Velden

De politie is redelijk tevreden over het project Subjectieve Verkeersonveiligheid in Velden. Dat is te constateren aan het aantal voertuigen dat de snelheid van 50 km/u binnen de bebouwde kom overschrijdt. Bij aanvang van het project bleek 12% te hard te rijden. Nu rijdt er nog ongeveer 7% harder dan toegestaan. Ook het parkeerprobleem bij de basisschool behoort tot het verleden.

De resultaten van de eerste zes weken controle op de Schandeloseweg zijn veelbelovend. Vanaf 15 januari is er door de verkeerspolitie gecontroleerd. Hierbij kregen 62 bestuurders een proces-verbaal voor te snel rijden.
Voor fout parkeren werden 14 processen-verbaal opgemaakt. Verder werden 39 processen-verbaal uitgeschreven voor het niet dragen van de autogordel en nog eens 5 processen-verbaal uitgeschreven voor uiteenlopende feiten.

De aanleiding voor de intensieve controle waren klachten van aanwonenden, schoolleiding en ouders van schoolgaande kinderen over de snelheid van weggebruikers bij de basisschool aan de Schandeloseweg.
Provincie:
Tag(s):