dinsdag, 29. mei 2007 - 9:17

Verklaring GS omtrent nieuw Provinciehuis volstrekt onvoldoende

Leeuwarden

De Statenfractie van de SP ervaart de verklaring, die GS van Fryslân hebben gegeven als reactie op het recente onderzoek betreffende de onduidelijkheden rondom de nieuwbouw van de het Provinciehuis door een externe accountant, volstrekt onvoldoende.

Volgens fractievoorzitter Van de Kolk wordt er niet noemenswaardig ingegaan op de door de SP als zeer ernstig te beschouwen conclusies van het rapport. Van de Kolk: “Europese regelgeving is aan de laars gelapt, er zijn veel te dure managers aangetrokken, de schijn van het bevoordelen van bekenden en vrienden door de algemeen directeur is niet weggenomen, er is niet of onvoldoende schriftelijk inzichtelijk gemaakt hoe procedures zijn verlopen, er is tegen de eigen provincieregels in gehandeld, er is in feite informatie achtergehouden enz. enz. Hoe kan het dan zo zijn dat GS deze dingen afdoen met: Potverdikkie, dat is niet zo goed gegaan? Dat is volstrekt onvoldoende. Ook de redenering dat managers marktconform zouden zijn betaald gaat er bij de SP niet in. In het zakenleven beschouwen we buitensporige salarissen al als zeer bedenkelijk maar deze toestanden bij een overheid, die toch een morele en ethische voorbeeldfunctie bekleedt, zijn volstrekt onaanvaardbaar. Vooral als uit het rapport blijkt dat concurrerende en veel goedkopere alternatieven om onduidelijke redenen niet in aanmerking zijn gekomen. Een overheid is geen bedrijf en ook al lijken GS dit keer op keer wel zo te willen profileren, de SP denkt daar beslist anders over.�

De fractie is verder van mening dat het binnen het budget blijven geen vrijbrief mag zijn om dit budget dan ook maar tot de limiet op te souperen omdat het er toch al is. Ook vind de fractie opmerkingen dat de manier in de bouwwereld die betrekking heeft op het aantrekken van (tijdelijke) managers en bedrijven omdat dit “nu eenmaal zo gaat� zeer opmerkelijk en veel te mager. Nog niet zo lang geleden heeft er een landelijke parlementaire enquête plaatsgevonden waar de bouwwereld juist op dit vlak op een gevoelige manier terecht is gewezen. Maar blijkbaar heeft men er zowel in de bouwwereld als bij de overheid niets van geleerd of men is het alweer vergeten. Voor de SP is, door het voorliggende accountantsrapport, de noodzaak voor een provinciale enquête naar de gang van zaken rond de nieuwbouw, waarbij betrokkenen onder ede kunnen worden gehoord door een commissie, alleen maar toegenomen.
Provincie:
Tag(s):