vrijdag, 7. december 2007 - 11:03

Verlaging OZB tarief ter compensatie van stijging WOZ-waarde

Groningen

Het college van B&W legt de raad een besluit voor de belastingtarieven van de gemeente Groningen van 2008 vast te stellen. Een van de voorstellen is het verlagen van de tarieven van de onroerende-zaakbelasting (OZB).

De tarieven worden gecorrigeerd voor de waardestijging van woningen en bedrijfspanden zodat de opbrengst van de OZB per saldo met niet meer dan 3.25% stijgt.

Nieuw is het heffen van 15 euro legeskosten bij het zoekraken of beschadigen van het pasje voor de ondergrondse container en het invoeren van een afvalstoffentarief voor ‘veelstorters’.
Provincie:
Tag(s):