dinsdag, 2. januari 2007 - 12:08

Verloren en gevonden voorwerpen voortaan bij de gemeente

Bunschoten

Het beheer van gevonden en verloren voorwerpen komt per 1 januari 2007 op het bordje van de gemeente te liggen. Voorheen was dit een politietaak. Deze maatregel is voor heel Nederland van toepassing.

De overdracht naar gemeenten is een gevolg van de kerntakendiscussie bij de politie. De politie moet in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitsluitend aandacht besteden aan haar kerntaken. Het beheer van gevonden en verloren voorwerpen valt daar niet onder en wordt daarom door de politie overgedragen aan de gemeente.

U kunt daarom vanaf 2 januari 2007 in het gemeentehuis aangifte doen van uw gevonden of verloren voorwerp. Later in het jaar komt er ook de mogelijkheid om dit via internet te doen. Hierover wordt u nog verder geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):