dinsdag, 4. december 2007 - 10:03

Vermindering ammoniak-transport over Westerschelde

Minister Cramer van VROM, de Provincie Zeeland en Yara Sluiskil BV ondertekenen vandaag een convenant over het vervoer van ammoniak over de Westerschelde. Het akkoord levert een structurele bijdrage aan het verminderen van het zeetransport van ammoniak langs Vlissingen door Yara Sluiskil BV.

De veiligheid op en langs de oevers van de Westerschelde wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Op termijn moet een eind komen aan het ammoniaktransport per zeeschip langs Vlissingen. Doelstelling is het transport van ammoniak definitief te beëindigen tussen in 2015.

Het vanmiddag ondertekende convenant legt de gemaakte afspraken tussen het ministerie van VROM, de Provincie Zeeland en Yara Sluiskil vast. Zowel in Sluiskil als langs de Westerschelde bestaan veiligheidsrisico's omdat Yara Sluiskil het overschot aan ammoniak dat overblijft bij de ammoniakproductie vooral per schip zeewaarts afvoert.

Yara investeert 300 miljoen euro in een nieuwe ureumfabriek in Sluiskil waardoor het transport van ammoniak per zeeschip langs Vlissingen aanzienlijk wordt gereduceerd. Hierdoor wordt bijna tweederde minder ammoniak per zeeschip getransporteerd ten opzichte van de huidige situatie (dan 185.000 ton t.o.v. 495.000 ton nu). Wat betekent dat er één zeetransport per drie weken over de Westerschelde vaart in plaats van iedere week. Yara streeft ernaar om het transport van ammoniak over de Westerschelde binnen acht jaar geheel te beëindigen.

Zodra de nieuwe ureumfabriek eind 2011 klaar is, levert Yara Sluiskil haar huidige transportvergunning voor ammoniaktransporten in en kan daardoor minder ammoniak vervoeren. Het Rijk compenseert Yara Sluiskil hiervoor door middel van een Rijksregeling voor een bedrag van 13,2 miljoen euro. De Provincie Zeeland verleent voor de nieuwe ureumfabriek een nieuwe vergunning voor minder ammoniaktransporten over de Westerschelde.

Het ministerie van VROM heeft in ketenstudies de knelpunten bij het transport en opslag van gevaarlijke stoffen in kaart gebracht om ze waar mogelijk te reduceren. Deze ketenstudies concentreren zich op de stoffen ammoniak, chloor en LPG en vormen het uitgangspunt voor het vanmiddag ondertekende convenant. Het convenant is een voorbeeld van de manier waarop het Rijk samen met het bedrijfsleven wil zoeken naar manieren om Nederland nog veiliger te maken op het gebied van gevaarlijke stoffen.
Provincie:
Tag(s):