donderdag, 7. juni 2007 - 9:12

Vernietigings-besluit over beursgang Schiphol ingetrokken

Schiphol

Het Amsterdamse college van B&W heeft vorig jaar als aandeelhouder van Schiphol tegen een statutenwijziging gestemd om de luchthaven in publieke handen te houden. Het toenmalige kabinet wilde een statutenwijzing om een beursgang van Schiphol mogelijk te maken. Vervolgens is dit besluit van het Amsterdamse college op 20 november door het vorige kabinet per Koninklijk Besluit vernietigd. Het nieuwe kabinet heeft dit vernietigingsbesluit nu ingetrokken. Dit heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt.

Verantwoordelijk wethouder Lodewijk Asscher is opgetogen over de beslissing van het kabinet. Hiermee blijft Schiphol in publieke handen en is er weer een goede basis om als aandeelhouders verder te praten over de toekomst van de luchthaven waar alle belangen zorgvuldig gewogen moeten worden.

Alle gerechtelijke procedures over deze zaak die nu lopen, worden stopgezet. In het nieuwe coalitieakkoord van het CDA, PvdA en CU was al opgenomen dat de aandelen van Schiphol niet meer naar de beurs worden gebracht. Met dit besluit komt de minister van Financiën, Wouter Bos, deze afspraak volledig na.
Provincie:
Tag(s):