woensdag, 31. januari 2007 - 23:50

Vernieuwd rijksmuseum opent in 2010

Amsterdam

De verwachte openingsdatum van het vernieuwde Rijksmuseum is in 2010. Dit schrijft minister Van der Hoeven (Cultuur) woensdag 31 januari in een brief aan de Tweede Kamer. 'Een definitieve openingsdatum kan gegeven worden als het vergunningentraject en de aanbesteding voor de bouw zijn afgerond. Dit wordt in het voorjaar van 2007 verwacht. Eerder werd er vanuit gegaan dat het vernieuwde museum eind 2009 geopend kon worden', schrijft Minister van der Hoeven.

De vertraging wordt veroorzaakt door het uitlopen van het vergunningentraject rondom het aangepaste ontwerp van het Studiecentrum. Ook duurt het afgeven van de eveneens noodzakelijke monumentenvergunning langer dan verwacht. De vertraging zal per saldo geen extra uitgaven met zich meebrengen.

De Philipsvleugel, die tijdens de renovatie geopend is, heeft in 2006 1,1 miljoen bezoekers getrokken. In 2005 waren dat er nog 840.000. Dit hoge aantal wordt mede veroorzaakt door de verschillende presentaties die in het kader van het Rembrandtjaar zijn georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):