donderdag, 8. november 2007 - 11:21

Verordening Openbaar Water Amersfoort vastgesteld

Amersfoort

Het recreatieve gebruik van het water in Amersfoort is in de loop van de jaren toegenomen. Voorbeelden zijn de nieuwe Eemhaven Amersfoort, de rondvaarten van Stichting Waterlijn en de fietsboot van Stichting Eemlijn. Er is ook een toename van kleine watersport en de recreatievaart.

Deze ontwikkeling juicht de gemeente toe en stimuleert haar zelfs in het beleid, zoals opgenomen in de Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur en Waterplan Amersfoort. Om dit beleid te ondersteunen is de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) onvoldoende uitgewerkt om de nieuwe activiteiten op het water goed te kunnen reguleren. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom aan de gemeenteraad voor om de Verordening Openbaar Water Amersfoort (VOWA) met de bijhorende waterkaart vast te stellen.

De Waterkaart Amersfoort brengt letterlijk in kaart waar wat op het water is toegestaan. De waterkaart is begin volgend jaar (vermoedelijk februari 2008) op de website van de gemeente te raadplegen. Daarmee is het voor een toerist of Amersfoorter in één oogopslag duidelijk of en welke boten zijn toegestaan op een bepaalde plek in Amersfoort. Voor recreanten en schippers die over de Eem Amersfoort binnenvaren wordt zoveel mogelijk met bordjes aangegeven waar wat is toegestaan.
Provincie:
Tag(s):