zaterdag, 10. februari 2007 - 10:14

Verpleeghuis Margriet onder verscherpt toezicht

Nijmegen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verpleeghuis Margriet in Nijmegen met ingang van 1 februari jl. onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding zijn de langdurige problemen die het verpleeghuis heeft met werken op organisatie- en managementniveau, waardoor de kwaliteit van de patiëntenzorg onvoldoende is.

In het verpleeghuis is het methodisch werken met de zorgplannen, de systematische controle op de veiligheid van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld tilliften onvoldoende. Ook zijn de zorgdossiers niet in over de en is er geen duidelijk beleid over het toezicht in de huiskamers. Aangezien er onvoldoende voorwaarden in de organisatie aanwezig zijn om verantwoorde zorg voor de bewoners te kunnen leveren, is besloten om verscherpt toezicht in te stellen.

Eind februari 2007 vindt een aangekondigd inspectiebezoek plaats; afhankelijk van de bevindingen overweegt de inspectie het verscherpt toezicht op te heffen dan welmaatregelen te nemen.
Provincie:
Tag(s):