woensdag, 13. juni 2007 - 9:04

Verrassende vondsten aan de Nieuwe Weg

Breda

Vrijdag 1 juni is aan de Nieuwe Weg op de plaats van de voormalige Satéhut, archeologisch onderzoek gestart. Onder de betonnen vloer van het pand werden een aantal interessante sporen gevonden. Het opgravingsterrein ligt van oorsprong op de achtererven van de huizen aan de Tolbrugstraat die aan de achterzijde door de stadsmuur begrensd werden. Na de sloop van de muur werd de Nieuwe Weg aangelegd waar langzamerhand allerlei bebouwing langs kwam te staan, vaak met een industrieel karakter.

Op het ogenblik worden er onder de vloeren en funderingen van de gesloopte bebouwing al oudere sporen aangetroffen. Een tweede punt dat het onderzoek interessant maakt is dat diagonaal over het terrein misschien nog funderingen en vloerresten aanwezig zijn van de voormalige schuilkerk die in de 17e eeuw hier gevestigd werd in een nog veel oudere brouwerij.

Verder in het onderzoek bleek dat er onder een deel van het terrein oudere bebouwing aanwezig is. Zo werd er al een kelder en een oven uit de 17e of 18e eeuw blootgelegd. Vooral de oven wordt op dit moment nauwkeurig onderzocht door een specialiste. Het vermoeden bestaat dat het een zgn. brouwersoven is waar de brouwketel op de juiste temperatuur werd gehouden.
Provincie:
Tag(s):