dinsdag, 13. februari 2007 - 14:19

Vertraging HSL heeft verschillende oorzaken

Regionaal

De vertraging van de HSL-Zuid heeft verschillende oorzaken, schrijft minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Een deel van de vertraging is onder meer veroorzaakt doordat de risico’s op vertraging door verbetering van het beveiligingssysteem (ERTMS) zijn onderschat. Een andere deel van de vertraging is te wijten aan de late oplevering van specifieke apparatuur om het verbeterde veiligheidssysteem te testen.

Dat de treinen op de HSL-Zuid later zouden gaan rijden heeft de bewindsvrouw al op 19 december aan de Kamer gemeld. Uit onderzoek blijkt dat de onderhandelingen met aannemer Infraspeed over het aan te passen beveiligingssysteem lang hebben geduurd. De verbetering van de beveiliging is noodzakelijk om de grens met België met 300 km/u te kunnen passeren. Het departement zag in de lange duur van de onderhandelingen geen risico’s voor de planning van de uiteindelijke oplevering van de HSL-Zuid.

Infraspeed heeft wel heeft aangegeven dat er een risico voor de planning was, maar dit werd door VenW echter ervaren als commerciële druk om op dat moment akkoord te gaan met de voorstellen die op tafel lagen. VenW vond die voorstellen te duur en onvoldoende onderbouwd. Met de wetenschap van nu komt de minister in haar brief tot de conclusie dat het departement een onjuiste inschatting heeft gemaakt van een risicovol ontwikkeltraject van een nieuw beveiligingssysteem.

Nog een extra vertraging wordt veroorzaakt door de late oplevering van apparatuur die de aanpassing van het beveiligingssysteem in de infrastructuur kan testen. Infraspeed, die hiervoor verantwoordelijk is, heeft rond oktober 2006 voor het eerst gemeld dit met specifieke apparatuur van een bepaalde fabrikant te moeten doen. Dit apparaat, de ‘On Board Unit’ (OBU), is nog in ontwikkeling en wordt eind dit jaar opgeleverd.

De volledige infrastructuur met beveiliging voor 300km/u wordt voorjaar 2008 opgeleverd. Omdat vervoerder HSA wenst vast te houden aan haar recht om 26 weken onbelemmerd te testen op het hele tracé, is de Aanvangsdatum Vervoer<1> (300 km/u) nu voorzien in oktober 2008. Het vervoer over de HSL-Zuid met 160km/u is vertraagd van juli tot december 2007.

De minister schrijft in haar brief dat in de laatste fase van het project de operationele aansturing van de HSL-Zuid in handen wordt gelegd van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Deze formeert een speciaal team dat voor de verdere implementatie van ERTMS zorg draagt. Daartoe wordt ook de projectdirectie HSL-Zuid op de kortst mogelijke termijn versterkt met (internationale) deskundigheid op dit terrein.
Provincie:
Tag(s):