woensdag, 19. december 2007 - 13:27

Vertrek bedrijven uit Almere meestal om bedrijfstechnische redenen

Almere

Uit een onderzoek onder uit Almere vertrekkende bedrijven blijkt dat deze voornamelijk bedrijfstechnische redenen hebben voor hun vertrek. Het college van Almere heeft naar aanleiding van het onderzoek besloten extra moeite te doen om bedrijven die een vertrek overwegen te behouden voor de stad.

Hoofdredenen van vertrek van bedrijven uit Almere waren vooral van bedrijfstechnische aard, zoals fusie, reorganisatie en overname. Daarnaast speelde de problematiek van de bereikbaarheid een rol. Dit in tegenstelling tot veel andere plaatsen waar gebrek aan (uitbreidings-)ruimte vaak een reden van vertrek is.

Bij bereikbaarheid moeten we denken aan de afstand van het bedrijf tot zijn afnemers en de afstand die de inkomende pendelaars moeten afleggen. De meeste vertrekkende bedrijven gaan naar Amsterdam.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het bureau ‘Stogo Onderzoek + Advies’ in opdracht van de gemeente, blijkt verder dat relatief weinig bedrijven zijn vertrokken vanwege ontevredenheid over de opstelling van de gemeente (6%). Een van de redenen die in dit kader werden genoemd, betrof de indruk dat de gemeente meer aandacht zou hebben voor grote en nieuwe bedrijven.

Het college zal de contacten met het gevestigde bedrijfsleven verder optimaliseren. Vroegtijdige signalen over mogelijk vertrek zullen aanleiding zijn om actief met de bedrijven om tafel te gaan en te bespreken wat de mogelijkheden zijn om in Almere te blijven. Ook zullen bij eventueel vertrek exit-gesprekken worden gevoerd met bedrijven om concreet te achterhalen wat de reden van vertrek is.

Overigens behoort de problematiek van vestiging en vertrek voor een groot deel tot een normale en gezonde autonome economische bedrijvendynamiek van een (groeiende) stad in (door)ontwikkeling.
Provincie:
Tag(s):