dinsdag, 1. mei 2007 - 23:34

Verwijderen asbestdeeltjes op het Van Eesterenplein

Almere

Deze week is asbest aangetroffen in een gedeelte van de groenstrook tussen de sporthal op het Van Eesterenplein en het fietspad dat daar langsloopt, evenwijdig aan de busbaan. Inmiddels is dit gedeelte afgezet met hekken. Het betreft een vorm van asbest, voornamelijk chrysotiel, dat in vaste vorm is aangetroffen. Dit type asbest zit onder andere in bouwmaterialen en de asbestvezels komen alleen vrij als het wordt bewerkt. Deze asbestvezels komen niet vanzelf in de lucht.

Doordat het terrein is afgezet en de stukjes asbest intakt blijven, komen er nu dus geen vezels vrij. De hoeveelheid asbest die is aangetroffen ligt onder de norm van de zogenaamde saneringsplicht. Toch neemt de gemeente het zekere voor het onzekere en gaat over tot maatregelen. Losliggende asbestdeeltjes worden inmiddels verwijderd. Grondmonsters moeten nu uitwijzen of en in welke mate de grond vervangen dient te worden.

In juli 2006 werd ook al asbest gevonden op deze locatie. Bij het verwijderen van het asbest op het maaiveld zijn tevens gleuven gegraven en de monsters die hieruit genomen zijn, gaven aan dat de grond asbestvrij was. Het is niet zeker, maar het is mogelijk dat dieper gelegen asbestdeeltjes door het maaien en het belopen omhoog gekomen zijn.
Provincie:
Tag(s):