zaterdag, 1. december 2007 - 9:55

Vestingstad Groenlo haalt feestelijk kanonnen binnen de veste

Groenlo

Zondag 9 december wordt een bijzondere dag voor Groenlo.Niet alleen wordt de gerestaureerde Oude Calixtuskerk met een plechtige dienst officieel geopend, een half uur later breekt Kanonnenzondag uit!Kanonnenzondag wordt de feestelijke intocht van de nieuwe kanonnen die gegoten zijn voor de oude vestingstad Groenlo.

Groenlo sluit hiermee een eerste fase af waarin het de afgelopen jaren haar eigen historie als uitgangspunt van haar vernieuwingsbeleid heeft gemaakt.

Theatermaker Theo Soontiëns is aangezocht om een tocht te bedenken waarin op een passende manier de bevolking van Groenlo en van ver buiten de veste kennis kan nemen van deze kanonnen en als we zijn opzet lezen belooft het een theatraal- muzikale duik in de 17 eeuw te worden.

Natuurlijk zullen de kanonnen door paarden de stad in worden gereden. Maar Kanonnenzondag heeft de toeschouwer langs de route veel meer te bieden: De leden van “Compagnie Grolle� een groep historie-acteurs zullen - als echte 17 eeuwse soldaten - de kanonnen door de stad begeleiden.

De route gaat niet rechttoe rechtaan door de stad, maar vormt al slingerend door straten en steegjes, met soms moeilijke bochten en soms makkelijke doorgangen een metafoor voor de route die plannen voor restauratie en aandacht voor het verleden vaak moeten afleggen voordat het einddoel is gehaald.

Compagnie Grolle� heeft zich in deze een warm pleitbezorger getoond voor het tot leven brengen van de rijke en unieke historie van Groenlo. Ook het gieten van de kanonnen was een initiatief van deze groep. De gemeente Oost-Gelre heeft ze hierin van harte ondersteund.

De kanonnen worden verder vergezeld door 17-eeuwse muziekgroepen en een heuse troubadour. Kinderen spelen in 17-eeuwse kledij de spelen zoals we die terugvinden op het beroemde schilderij van Pieter Brueghel. Acteurs vallen als oud-steedse bedelaars de toeschouwer lastig om wat brood of een slok bier.

Monniken zingen plechtige liederen, voeden de hongerigen en laven de dorstigen. En zelfs Bregje, de hoofdpersoon uit het kinderboek “Onder Vuur� van Arend van Dam, dat handelt over het beleg van Groenlo in 1627, is op deze Kanonnenzondag op zoek naar haar vader waarvan boze tongen beweren dat hij is overgelopen naar de Spanjaarden.

En zo komt de tocht uiteindelijk aan op het Mussenbergbolwerk waar de kanonnen door “Compagnie Grolle� zullen worden overgedragen aan de schepenen van de stad, in dit geval in de persoon van wethouder Marieke Frank van de gemeente Oost Gelre.

De tocht is een metafoor voor het veelbewogen verleden van Groenlo. Een verleden van oorlogen en belegeringen waarvan de resten -als enige plek in Europa- nog terug te vinden zijn als volledige insluitingslinie in het landschap.
Provincie:
Tag(s):