donderdag, 7. juni 2007 - 9:55

Vierde Arie Kepplerprijs voor Beeldkwaliteitplan Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer

Deze week werd bekendgemaakt dat het bestuur van Welstandszorg Noord Holland de Arie Kepplerprijs ditmaal heeft uitgereikt het Beelkwaliteitplan Greenpark Aalsmeer.

De prijs werd voor de vierde keer uitgereikt voor architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw en beleidsplannen voor ruimtelijke opgaven. Wethouder Nijmeijer van Aalsmeer is zeer content met het feit dat de kwaliteit van het plan beloond is.

Deze prijs wordt elke 2 jaar uitgereikt, dit jaar aan vier organisaties waarbij de stichting een bijdrage wil leveren aan een duidelijke profilering van welstandsbeleid en welstandstoezicht in Noord-Holland. Green Park Aalsmeer viel met het ingezonden beeldkwaliteitplan van het bedrijventerrein in de prijzen onder andere vanwege de veelzijdige en brede benadering van de ontwerpopgave.

In de prijswinnende projecten is sprake van bijzondere ambities en een bijzonder resultaat, dat zich in positieve zin onderscheidt van de gangbare praktijk van planontwikkeling. Ze leveren alle vier op een geheel eigen wijze een bijdrage aan de belangstelling voor en het inzicht in de verdere ontwikkeling van een ontwerpcultuur in Noord-Holland.

De jury heeft zich bij de voordrachten voor de Arie Keppler Prijs 2007 laten leiden door de volgende overwegingen: de projecten zijn inspirerende en hoogwaardige voorbeelden voor eenieder die in Noord-Holland betrokken is bij werkzaamheden op het gebied van architectuur, stads- en dorpsontwikkeling, landschapontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Het beeldkwaliteitplan van Green Park Aalsmeer heeft deze prijs gekregen in de categorie “Beleidsplannen voor ruimtelijke opgaven�. De jury is van mening dat in dit beeldkwaliteitplan het belang van gevoeligheid voor verschillende aspecten en verschillende schaalniveaus van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening tot uitdrukking komt.

Het juryrapport heeft waardering voor de “veelzijdige en brede benadering van de ontwerpopgaven, de veelzijdige formulering van het programma en de brede maatschappelijke en culturele ambities van de personen en instellingen die bij het project zijn betrokken�.

De prijs is in ontvangst genomen door mevrouw A. Punter (architect bij Zuidema Stedebouw) en mevrouw N. Dietz (landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten).
Provincie:
Tag(s):