maandag, 11. juni 2007 - 16:35

Vlieland trekt rampenplan uit de kast

Vlieland

De burgemeester van Vlieland heeft afgelopen weekend een Verbod tot betreden van de Vlielandse wadplaat afgekondigd. Hiertoe is besloten, omdat er een kans bestaat dat de Wadplaat ten zuiden van het dorp Oost-Vlieland, over een lengte van 300 meter, zal kunnen gaan verschuiven.

Dit geldt ook voor de dijk, die inwoners van Vlieland moet beschermen. Rijkswaterstaat kwam met deze waarschuwing, aldus een woordvoerder van Vlieland.

Door de jaren heen is door een natuurlijke stroming veel zand voor de kust van Vlieland meegenomen. Hierdoor is er een hele diepe sleuf ontstaan en dreigt nu een deel van het wad en de dijk in zee getrokken te worden. Vanwege het acute veiligheidsprobleem heeft RWS de noodprocedure art.72 van de Waterstaatwet aangegrepen. Hierdoor kunnen alle normale procedures worden omzeild.

Inmiddels zijn de inwoners op de hoogte gesteld van de maatregelen. Op de dijk en het wad heeft de gemeente waarschuwingsborden geplaatst. De bezoekers mogen nog wel de dijk betreden, maar dat is dan wel op eigen risico. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan, treedt het rampenplan in werking. Rijkswaterstaat is inmiddels begonnen om de situatie weer stabiel te krijgen. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden nog voor het stormseizoen klaar zullen zijn, zodat het gevaar voor haar burgers dan is geweken.
Provincie:
Tag(s):