woensdag, 21. februari 2007 - 10:16

VMBO school gehuisvest aan Russenweg

Zwolle

De VMBO-locatie van het openbaar onderwijs 'De Ondernemende School' van de Van der Capellen Scholengemeenschap blijft gehuisvest aan de Russenweg in Zwolle. De gemeente wil hiervoor een bedrag van ruim vijf miljoen euro beschikbaar stellen om het gebouw zowel technisch als functioneel aan te passen.

De gemeenteraad heeft in juli 2005 voorwaardelijk ingestemd met de huisvesting van al het openbaar VMBO aan de Russenweg. Een definitieve keuze was afhankelijk van onder andere de Markttoets Voorsterpoort. Uit de Integrale visie voor de Voorsterpoort is gebleken dat het mogelijk is dat de VMBO-locatie aan de Russenweg kan blijven.

Daarnaast is een studie gedaan naar eventuele alternatieve locaties voor het openbare VMBO en praktijkonderwijs. Daaruit blijkt dat een mogelijke verplaatsing van de school naar de Nijverheidsstraat veel duurder is dan het plan dat nu aan de raad wordt voorgelegd. Die locatie laat een tekort zien van vier miljoen euro en een reservering van 6,7 miljoen in de risicoparagraaf van de Meerjaren Prognose Vastgoed.

Doordat nu niet verhuisd hoeft te worden kan de vernieuwing van deze vorm van VMBO-onderwijs nog dit jaar plaats vinden. Uit onderwijskundige en pedagogische overwegingen heeft Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) besloten het praktijkonderwijs Het Kwartiers zelfstandig te laten blijven en niet te onder te brengen bij het VMBO. Dat betekent dat in overleg met het openbaar onderwijs wordt gezocht naar een afzonderlijke oplossing voor het praktijkonderwijs
Provincie:
Tag(s):