dinsdag, 24. april 2007 - 12:07

VNG: Minister komt toezegging probleemwijken niet na

Den Haag

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verrast door het plotselinge besluit van minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) de selectie van de 40 prachtwijken niet verder uit te breiden. Eerder had de minister de termijn van 1 mei gesteld waarvoor gemeenten alsnog wijken konden aandragen voor de lijst. Nu, op 24 april maakt de minister bekent dat de lijst definitief is vastgesteld. Hiermee komt de minister haar toezegging in de Tweede Kamer van 29 maart niet na.

De minister geeft aan dat zij 16 verzoeken heeft ontvangen van gemeenten om een wijk alsnog toe te voegen aan de selectie. Al deze verzoeken blijken nu te zijn afgewezen. Onduidelijk is echter waarom. Dit omdat de minister nog steeds geen inzage heeft verschaft in de weging van de criteria en de scores van de wijken op die criteria.

De selectie van de 40 prachtwijken is en blijft een ondoorzichtig proces. Er is geen inzicht in de criteria en de wegingsfactoren en ook over de financiën is nog geen duidelijkheid. De VNG zal vandaag in een brief aan de Kamer laten weten dat zij de gang van zaken betreurt. Zij roept de Kamer op de minister inzage te laten geven in de wegingsfactoren en duidelijkheid te verschaffen over de financiën.
Provincie:
Tag(s):