maandag, 12. februari 2007 - 15:59

VOC- erfgoed terug op Nederlandse bodem

Vlissingen

Het wrak van het VOC-schip De Rooswijk lag jaren op de zeebodem. Vol met erfgoedobjecten met een verhaal.De ministers Van der Hoeven en Zalm stonden vandaag in het MuZEEum te Vlissingen oog in oog met deze stille getuigen. Na meer dan 250 jaar keerden de erfgoedobjecten terug op Nederlandse bodem.

Het muZEEum neemt de komende tijd samen met een team van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monument (RACM), de conservering en verder onderzoek van de Rooswijkobjecten ter hand. Daarna zullen de objecten hun weg naar de musea vinden, zodat het Nederlandse publiek deze tekens uit het verleden zelf kan gaan bekijken.

De Staat der Nederlanden is de huidige rechtsopvolger van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Voor wat betreft het privaatrechterlijk beheer vertegenwoordigt Domeinen de Staat als eigenaar.

Bij onderwaterarcheologie in den vreemde werken drie ministeries samen om het erfgoed voor toekomstige generaties te bewaren: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën en Buitenlandse Zaken.
Provincie:
Tag(s):