dinsdag, 24. april 2007 - 9:36

Vogelaar blijft bij keuze voor 40 wijken

Den Haag

Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie heeft besloten de selectie van 40 wijken niet verder uit te breiden. Eerder had de minister de mogelijkheid opengelaten dat er nog wijken aan toegevoegd konden worden indien de situatie in de gemeente daartoe aanleiding zou geven. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De afgelopen weken heeft minister Vogelaar van zestien gemeenten een verzoek voor toevoeging aan de selectie ontvangen. Deze nieuw aangeleverde wijken blijken wat betreft cumulatie, intensiteit en omvang van een andere orde dan de problematiek in de 40 wijken. Deze wijken scoren beter op de meest relevante indicatoren, ook wanneer op een lager buurtniveau (lager dan 4-pc) wordt ingezoomd, verandert dit beeld niet. Dit betekent dat de huidige lijst van 40 wijken ongewijzigd blijft. Wel is besloten dat in Enschede de wijk Mekkelholt/Deppenbroek wordt vervangen door de wijk Velve Lindenhof.

De focus op de 40 wijken wil niet zeggen, dat de problematiek buiten deze wijken geen aandacht meer verdient. ‘Weliswaar is de problematiek minder zwaar dan die in de 40 wijken, in sommige gemeenten kan de problematiek niet worden genegeerd, schrijft Vogelaar in haar brief. Zij heeft het voornemen om een deel van de expertise en de middelen te reserveren voor de aanpak van de problematiek buiten de 40 aangewezen wijken. Voorwaarde hierbij is dat het moet gaan om wijken met een opeenstapeling van verschillende problemen en met een substantieel schaalniveau. Voor de begrotingsbehandeling komt minister Vogelaar hierover tot een oordeel.
Categorie:
Tag(s):