maandag, 3. december 2007 - 21:38

Vogelaar en Lubbers geven startsein Deltaplan Inburgering

Rotterdam

Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft maandag in Rotterdam het startsein gegeven voor de uitvoering van het Deltaplan Inburgering. “Inburgering is niet uitsluitend een plicht. Het biedt alle inburgeraars ook kansen. Het is een manier om mee te doen�, aldus minister Vogelaar tijdens de Manifestatie Deltaplan Inburgering.

Ook oud-premier Lubbers onderstreepte tijdens zijn speech het belang van inburgering. “Het is een gemeenschappelijk inspanning. Inburgering is van ons allemaal. Het gaat om samen werken, samen leven en samen dingen doen. Het gaat óók om de wil daar samen aan te werken.�

Het verbeteren van de inburgering vraagt creativiteit, durf en lef van alle partijen die dagelijks zijn betrokken bij inburgering, zoals gemeenten, taalaanbieders, werkgevers en welzijnsorganisaties, aldus minister Vogelaar in Rotterdam. Zeven wethouders, van onder meer de vier grote steden, gaven gehoor aan deze oproep en zetten tijdens de manifestatie op het podium symbolisch de eerste stappen in de klei.

Ook de rol van de vrijwilliger of buurtbewoner is van groot belang voor een succesvolle inburgering. Mensen die in hun vrije tijd een inburgeraar kennis laten maken met de Nederlandse taal. En daarom roept minister Vogelaar iedereen op een inburgeraar onder de arm te nemen en kennis te laten maken met de Nederlandse taal en samenleving, “als ondersteuning van de inburgeringscursus.� Op 1 april 2008 start daarvoor een landelijke campagne.

Tijdens de manifestatie benadrukte de minister dat er snel een eind moet komen aan de stagnatie bij de deelname van inburgeraars aan de taalcursussen. Een samenloop van factoren belemmert de uitvoering van de Wet inburgering die 1 januari 2007 in werking is getreden.

Met als gevolg onder meer lege klaslokalen. Met een recente vereenvoudiging van de wet kunnen gemeenten inmiddels iedere inburgeraar een inburgeringsprogramma aanbieden. Vogelaar: “Nu komt het aan op uitvoering. We moeten de vastgelopen machine vlot trekken. Kies voor een pragmatische aanpak en laat bijvoorbeeld de intake plaatsvinden in het leslokaal!�

In september 2007 is het 'Deltaplan Inburgering: Vaste voet in Nederland' gepresenteerd. Met het Deltaplan wil het kabinet de uitvoering en kwaliteit van de inburgering verbeteren én meer mensen in laten burgeren, jaarlijks ongeveer 60.000 mensen.

Zo moet 80 procent van de inburgeringsprogramma’s in 2011 naast een cursus ook mogelijkheden bieden voor vrijwilligerswerk, opleiding, stage, werk of ondersteuning bij opvoeding. Voor de uitvoering van het Deltaplan Inburgering is deze kabinetsperiode 460 miljoen euro extra beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):