dinsdag, 9. januari 2007 - 13:02

Vogelbescherming stuurt brief naar informateur en onderhandelaars

Zeist

In een brief aan informateur Wijffels en de onderhandelaars van CDA, PvdA en CU roept Vogelbescherming Nederland op om in de volgende kabinetsperiode meer natuur voor bedreigde vogels, andere diersoorten en planten te creëren. Volgens Vogelbescherming is dit noodzakelijk om de achteruitgang van veel vogelsoorten in Nederland te stoppen.

Vogelbescherming wijst er in de brief aan de informateur en de onderhandelaars op dat het aantal soorten vogels op de Rode Lijst zoals die door de minister in 2004 is vastgesteld is toegenomen ten opzicht van de lijst van 1994.

Dit baart de organisatie grote zorgen omdat vogels een goede graadmeter zijn van de kwaliteit van natuur in bredere zin. Vogelbescherming wijst er op dat in Europees verband afgesproken is om de achteruitgang in biodiversiteit in 2010 gestopt te hebben.
Provincie:
Tag(s):