dinsdag, 23. januari 2007 - 7:13

Vogels in Drenthe bedreigd

Assen

De snuffelclub, een jeugdvertegenwoordiging van het bezoekerscentrum Dwingelderveld, gaat morgen naar het Drentse provinciehuis om aandacht te vragen voor bedreigde vogels in hun provincie. Aan gedeputeerde Edelenbosch bieden zij een kijkdoos aan die ze hebben gemaakt in het kader van de WILDzoekers Rode Lijst-wedstrijd.

Vogelbescherming Nederland zet de aanbieding kracht bij door mevrouw Edelenbosch tevens een Manifest te overhandigen met suggesties voor een verbetering van de leefsituatie voor Rode Lijst soorten.

Vogelbescherming Nederland voerde in 2006 campagne voor de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Hierop staan 78 vogelsoorten die in ons land ernstig onder druk staan en in hun voortbestaan worden bedreigd. De jeugdclub WILDzoekers, van o.a. Vogelbescherming en Natuurmonumenten, organiseerde in dit kader een kijkdozenwedstrijd onder basis-scholen. Honderden scholen uit het gehele land namen hieraan deel. De snuffelclub van het bezoekerscentrum Dwingelderveld mag in Drenthe de wedstrijddeelnemers vertegenwoordigen. Zij overhandigen hun kijkdoos aan de gedeputeerde en zullen haar vragen beter te zorgen voor de in Drenthe bedreigde vogels, zoals het paapje, de roodhalsfuut, boerenzwaluw, veldleeuwerik, grauwe klauwier, wielewaal en de watersnip.

In het opgestelde manifest ‘’Meer natuur voor bedreigde vogels’’, wordt een appèl gedaan op de provincie om er voor te zorgen dat de eerstvolgende Rode Lijst (in 2014) er een stuk hoopvoller uit ziet. Vogels zijn immers goede graadmeters voor de kwaliteit van natuur en milieu. Met haar natuurbeleid en de uitvoering ervan heeft de provincie grote invloed op verbetering van de situatie van onze Nederlandse broedvogels.
Provincie:
Tag(s):