vrijdag, 9. februari 2007 - 9:30

Voor iedere (V)MBO-leerling in Amsterdam een stageplek

Amsterdam

Voor iedere leerling op het (V)MBO in Amsterdam die een verplichte stage moet lopen is in 2007 in principe een stageplek.Dit blijkt uit de notitie ‘Nieuwe duurzame aanpak stagevoorziening in Amsterdam’. Het gaat hier om de wettelijk verplichte stages die een voorwaarde zijn voor het behalen van een diploma.

Eind 2004 verschenen er alarmerende berichten in de media over het hoge aantallen schooluitvallers door het ontbreken van stageplekken. Inmiddels is het tekort aan stageplekken, dankzij de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in het Platform Arbeidsmarkt & Onderwijs (PAO) opgelost.

In totaal zijn in zes belangrijke sectoren (administratie, handel, horeca, techniek, uiterlijke verzorging en zorg) ruim 20.000 stageplekken beschikbaar. Daarmee wordt aan de vraag van het onderwijs voldaan. Een kleine minderheid van de leerlingen, ongeveer 400 jongeren, blijkt nog steeds moeilijk te plaatsen. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals nog tekortschietende kennis en/of vaardigheden, maar vaak ook gedrag en houdingsaspecten.

De ROC’s geven aan dat er voor deze leerlingen extra begeleiding en financiële middelen nodig zijn omdat zij het anders niet redden bij een leerbedrijf. Het doel is dat ook deze leerlingen stage gaan lopen en niet uitvallen uit het onderwijs. Daarom gaan de ROC’s extra investeren in deze groep leerlingen.

In incidentele gevallen waarbij leerlingen geen stageplek kunnen vinden wordt er door het PAO voorzien in een maatwerkoplossing. Amsterdamse werkgevers, scholen en de gemeente Amsterdam werken samen in het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO). De doelstelling van het PAO is door publiekprivate samenwerking te komen tot een goed werkende lokale en regionale arbeidsmarkt. De gemeente Amsterdam heeft hierin een facilitaire en coördinerende rol.

Voor 2006 lag het zwaartepunt op het opheffen van het tekort aan wettelijk verplichte stageplaatsen in Amsterdam. De partners in het PAO zijn er in geslaagd om een situatie te bereiken waarbij er voor iedere (V)MBO-scholier in Amsterdams die wettelijk verplicht een stage moet lopen een stageplek beschikbaar is. Uitgangspunt is dat geen enkele leerling mag uitvallen omdat er geen stageplek beschikbaar is.
Provincie:
Tag(s):