dinsdag, 20. februari 2007 - 10:23

Voor meer dan 90.000 euro opgelicht

Renkum

Door de Sociale Recherche van de gemeente Renkum is in samenwerking met de opsporingsdienst van de Sociale Verzekeringsbank (S.V.B.) proces-verbaal opgemaakt tegen een 63 jarige inwoonster en 65 jarige inwoner uit de gemeente Renkum. Uit strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat zij de gemeente Renkum en de S.V.B. voor meer dan € 90.000,- hebben opgelicht.

De vrouw en de man hadden een relatie en woonden vanaf 1987 samen. Beiden hebben hun samenwoning bewust verzwegen bij de uitkerende instanties: de afdeling Welzijn van de gemeente Renkum en de S.V.B. te Nijmegen. Zij hebben doen voorkomen dat de man bij de vrouw een kamer huurde en als kostganger bij haar in de woning woonde.

Hierdoor heeft de vrouw, een weduwe, 19 jaar ten onrechte een te hoge uitkering van de Alge-mene Nabestaande Wet (ANW) ontvangen. De man, die op latere leeftijd werkloos werd, heeft 10 jaar lang ten onrechte een te hoge bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Renkum.

Beiden werden tijdens het onderzoek in hun woning aangehouden. Bij het onderzoek werden ook verzwegen bankrekeningen opgespoord met een totaal aan saldi van meer dan € 245.000,-.

De uitkering van de man bij de gemeente Renkum werd beëindigd. Inmiddels ontvangt hij Algemene Ouderdoms Wet (AOW). De uitkering van de vrouw is aangepast.

Het totale fraudebedrag van € 90.000,- zal worden teruggevorderd. Beiden waren bereid de ten onrechte betaalde uitkeringsgelden terug te betalen. Naar aanleiding van het opgemaakte procesverbaal zullen beiden zich moeten verantwoorden bij de rechter.
Provincie:
Tag(s):