donderdag, 5. april 2007 - 11:20

Voorjaarsnota biedt ruimte voor nieuw beleid

Assen

Het huidige college sluit haar periode af met ruimte voor nieuw beleid voor een volgende bestuursperiode. Er is zowel structureel als incidenteel ruimte voor nieuw beleid. Volgens VVD-gedeputeerde Swierstra is dat van groot belang omdat de provincie ook de komende periode voor nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen staat.

Het huidige college heeft in grote lijnen het collegeprogramma ‘Werk maken van een veilig en sociaal Drenthe’ kunnen uitvoeren. Het college toont zich tevreden over de ontwikkelingen maar schetst tevens nieuwe uitdagingen in de Voorjaarsnota die op de provincie afkomen. De portefeuillehouder financiën van de provincie Drenthe ziet een belangrijke rol voor de provincie weggelegd in het verder vormgeven van de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie vanuit een Europees perspectief.

Tegelijk met de Voorjaarsnota is ook het resultaat van de jaarrekening 2006 bekendgemaakt door GS. Ten opzichte van de laatste door Provinciale Staten vastgestelde begroting, is het jaar 2006 bijna tien miljoen euro positiever afgesloten dan was begroot. Hierdoor komt het eenmalig vrij besteedbaar resultaat 2006 uit op ruim 13 miljoen euro. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten uit dividenduitkeringen van Essent en de Bank Nederlandse Gemeenten en door meer inkomsten uit de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting.
Provincie:
Tag(s):