woensdag, 24. januari 2007 - 14:01

Voorontwerp bestemmingsplan Drie Hoefijzers klaar

Breda

Het college van burgemeester en wethouders geeft het voorontwerp van het bestemmingsplan Drie Hoefijzers Zuid vrij voor artikel 10 overleg. Vanaf donderdag 1 februari ligt het plan ter inzage op het Stadskantoor. In april 2005 heeft de gemeenteraad van Breda de hoofdlijnen voor de herontwikkeling van de locatie Drie Hoefijzers vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de herontwikkeling van deze locatie een overeenkomst gesloten met de huidige eigenaar INBEV en projectontwikkelaar AM. AM heeft in overleg met de gemeente eerst een “Voorlopig Ontwerp stedenbouwkundig plan Drie Hoefijzers, zuidelijk plandeel� gemaakt. Na een consultatieronde over dit plan wordt het proces nu voortgezet in de vorm van een “Voorontwerp Bestemmingsplan Driehoefijzers Zuid�.

Het stedenbouwkundig plan is gericht op de herontwikkeling van het gebied met een mix van de functies wonen, kantoren en voorzieningen. Het bestaande historische stratenpatroon is hiervoor de basis. Langs de kant van het spoor wordt een �rug� van bebouwing voorgesteld, die aan de oostkant bestaat uit appartementen en aan de westkant uit kantoren. Op de plaats van het Brouwhuis wordt nog gezocht naar een passende functie. Tussen de Ceresstraat en de Oranjesingel ligt het accent op de ontwikkeling van stadswoningen. De bestaande bedrijfsbebouwing krijgt in eerste instantie een kantorenbestemming. Het parkeren gebeurt in gedeeltelijk ondergrondse parkeervoorzieningen.
Provincie:
Tag(s):